De therapeuten van het
Verbond Van Energetisch Therapeuten


- Benaderen hun werk holistisch
- Werken samen met de reguliere gezondheidszorg
- Staan voor zien, voelen en veranderen.


Word lid! Meer over de VVET

Missie en visie VVET

Het Verbond Van Energetisch Therapeuten is een beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten. VVET is per 1 januari 2017 de nieuwe naam van Het Verbond van Natuurgeneeskundig therapeuten. Het Verbond is medio 2011 ontstaan door fusie van de NFPN, NVGN en VAG en in 2017 aangevuld met leden van de BHET. De fusie is tot stand gekomen na een jarenlange nauwe samenwerking binnen de koepelorganisatie.

De VVET is een moderne vereniging in ontwikkeling die zich laat leiden door de navolgende richting en waarden. 

Door onze eigen authentieke kracht volledig te erkennen en vertrouwen, ontwikkelen wij als VVET bewustZIJN, maken wij verbinding(en) en creëren een gevoel van thuis komen, voor en met onze leden.

We willen dit bereiken door een veilige en inspirerende omgeving te creëren waarin een ieder zich in vrijheid kan ontwikkelen als energetisch therapeut. Vanuit een stevig fundament, universele liefde en een holistisch mensbeeld verbinden wij ons. Zuiverheid en eenheid zijn leidende principes in onze praktijken, binnen de vereniging en in de samenwerking met onze omgeving. Eventuele obstakels vormen wij om tot uitdagingen. Wij vinden het van belang om de samenleving bewust te maken van de mogelijkheden die ons beroep als energetisch therapeut brengt.

Het VVET slaat een brug tussen aanvullende gezondheidszorg en reguliere zorg. Dat doet zij door

  • informatie te geven aan therapeuten, cliënten, artsen en verzekeraars
  • registratie van leden en verplichte inschrijving bij de RBCZ  (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). 
  • het bewaken van de kwaliteit van aangesloten therapeuten en opleidingen 
  • permanente educatie en blijvende ontwikkeling van therapeuten
  • het werken vanuit normdocumenten en protocollen (o.a. beroepsprofiel) 
  • onderlinge kennisoverdracht te stimuleren en een kennisbank te vormen
  • versterken van de samenwerking met collega beroepsverenigingen en koepelorganisaties
  • afspraken te maken over vergoedingen door zorgverzekeraars en contact met Vektis.
  • promotie van het vakgebied energetische therapie in artikelen, op beurzen en door lezingen

 

Contact? Stuur een bericht


Nieuwsgierig naar het lidmaatschap? Een andere vraag?
Stuur ons met onderstaand formulier een bericht!


Over de VVET

Het Verbond van Energetisch Therapeuten is
een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 30157313
RSIN: 808636637
Bezoekadres: Woudseweg 35, 5275 JJ Den Dungen

Het dagelijks bestuur van de VVET bestaat uit:

Voorzitter Jan te Hoven
Secretaris Carola Duis - Hendrikx
Penningmeester Marco de Jong

Alle bestuursleden